Chương Trình Huấn Luyện – Đào Tạo

 NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG CƠ BẢN

 • Nghi thức, tác phong, điều lệnh đội ngũ.
 • Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm sót.
 • Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố.
 • Nghiệp vụ hướng dẫn, điều phối giao thông.
 • Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong.
 • Nghiệp vụ lập và kiểm tra biên bản, báo cáo.
 • Nghiệp vụ nhận dạng, ghi nhớ.
 • Nghiệp vụ bảo vệ mực tiêu cố định và di động.
 • Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường….

  KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

 • Các điều khoản liên quan trong Bộ Luật Hình Sự và Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.
 • Các điều khoản liên quan trong Bộ Luật Dân Sự và Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.
 • Các điều khoản trong Luật Hành Chính, Luật Lao Động.
 • Các điều khoản liên quan trong Luật Kinh Tế,…

  KỸ NĂNG CHIẾN THUẬT VÀ VÕ THUẬT

 • Các kỹ thuật cơ bản.
 • Kỹ thuật phòng vệ tránh né.
 • Kỹ thuật khống chế, khóa và gỡ khóa.
 • Kỹ thuật đối kháng, chiến đấu.
 • Chiến thuật tấn công và tự vệ.

  KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 • Các nguyên tắc, quy định về PCCC.
 • Phát hiện và nhận biết cháy nổ.
 • Các biện pháp PCCC.
 • Các tình huống cháy nổ và sợ cấp cứu.

  KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ

 • Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ.
 • Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy, báo khói.
 • Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và báo động.
 • Kỹ năng sử dụng các thiệt bị đặc biệt.

  KỸ NĂNG GIAO TIẾP

 • Tác phong, ngôn ngữ, chào hỏi, xưng hô.
 • Ngoại ngữ, tiếng anh giao tiếp cơ bản.
 • Kỹ năng truyền đạt, giao thiệp, điện thoại.
 • Phối hợp cộng tác với công an và chính quyền
 • Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức.
 • Tôn trọng khách hàng và các nội quy điều lệ.

  NGHIỆP VỤ ĐẶC BIỆT

 • Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản.
 • Nghiệp vụ vệ sĩ cao cấp, bảo vệ và hộ tống.
 • Kỹ năng nắm bắt và khai thác thông tin.
 • Triển khai đội hình và ứng phó cơ động.
 • Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp.
 • Bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh.